Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Eigen risico​​​​​​

Onderwerpen op deze pagina:

 1. Eigen risico gespreid betalen
 2. Geen eigen risico
 3. Hoe weet je hoeveel eigen risico je verbruikt hebt?
 4. Vrijwillig eigen risico
 5. Eigen bijdrage
 6. Rekenvoorbeelden eigen bijdrage en eigen risico
 7. Aan wie betaal je het eigen risico?
 8. Wanneer betaal je het eigen risico?
 9. Wat is een DBC?
 10. Wat is de declaratietermijn?
 11. Hoe wordt een DBC verrekend met het eigen risico?

Ben je 18 jaar of ouder dan heb je een wettelijk verplicht eigen risico voor je zorgverzekering. De overheid stelt jaarlijks het eigen risico vast. Omdat mensen zelf het eerste gedeelte van hun zorgkosten betalen kan de premie lager blijven. Ook worden verzekerden door het eigen risico bewuster gemaakt van de kosten in de zorg.

Voor 2022 is dit verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf moet betalen.

Bekijk in onderstaande infographic wanneer het eigen risico wel of niet van toepassing is.


Infographic ER.jpg

​​​​

Eigen risico gespreid betalen

Heb je een nota van het eigen risico gekregen en komt het niet uit om deze in één keer te betalen? Bekijk hier hoe je een betalingsregeling met ons kunt treffen.

Bij Ditzo is het ook mogelijk om het verplicht eigen risico vooraf in 10 termijnen te betalen. Maak je gebruik van deze regeling of wil je er in 2022 gebruik van gaan maken? Hier kan je alle voorwaarden lezen over het vooraf gespreid betalen van het eigen risico.

Geen eigen risico

Je betaalt alleen eigen risico voor zorg die valt onder de basisverzekering. Maar niet voor alle zorg. Hieronder zie je voor welke zorg je geen eigen risico betaalt. Daarop zijn een aantal uitzonderingen. Voor medicijnen die vallen onder het ‘voorkeursbeleid’ betaal je geen eigen risico.

 • Huisartsbezoek (uitzondering: medicijnen en laboratoriumbezoek die je huisarts voorschrijft)
 • Verloskundige zorg (uitzondering: medicijnen en laboratoriumbezoek die je verloskundige voorschrijft en ambulancevervoer naar het ziekenhuis voor zwangerschap of bevallen)
 • Kraamzorg
 • Nacontroles voor donoren
 • De kosten van gecombineerde leefstijlinterventie
 • Griepprik voor risicogroepen
 • Kosten die vallen onder je aanvullende verzekering
 • Kosten die vallen onder je tandartsverzekering
 • Kinderen jonger dan 18 jaar
 • Hulpmiddelen die je leent
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Ketenzorg (dit is zorg waarbij verschillende zorgverleners samenwerken)
 • De kosten van vervoer van een donor
 • Verpleging en verzorging
 • De kosten van voetzorg bij diabetes
 • Medicatiebeoordeling bij chronisch UR (uitsluitend recept) geneesmiddel(en)gebruik
 • Eigen bijdragen (behalve voor medicijnen) of eigen betalingen
 • Stoppen-met-roken begeleidingsprogramma's, nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen bij stoppen met roken

Hoe weet je hoeveel eigen risico je verbruikt hebt?

Als je inlogt op Mijn Zorgverzekering kan je zien hoeveel eigen risico je al verbruikt hebt en hoeveel eigen risico er nog open staat. Ook als je een eigen risico nota ontvangen hebt kan je deze hier vinden. Ook kan je via Mijn Ditzo aan het begin van het jaar aangeven dat je het eigen risico gespreid in 10 termijnen wilt betalen of je vrijwillige eigen risico aanpassen per 1 januari.

Vrijwillig eigen risico

Wil je de premie van je basisverzekering verlagen? Kies dan naast het verplicht eigen risico voor een vrijwillig eigen risico. Dat is een bedrag bovenop het verplicht eigen risico. Afhankelijk van het eigen risico dat je kiest krijg je bij Ditzo een korting op je premie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager je premie. Let er wel op dat als jou toch iets overkomt en je moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis dat je dan een hoog bedrag zelf moet betalen.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. Dit is wel iets anders dan het eigen risico. Voor specifieke zorg geldt een eigen bijdrage. Dat is een deel van de kosten dat je zelf moet betalen. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het verplicht eigen risico en voor je vrijwillig eigen risico als je dat hebt afgesloten. Voor medicijnen die echter vallen onder ons ‘voorkeursbeleid’, betaal je geen eigen risico. Er geldt een eigen bijdrage in de basisverzekering voor:

 • Hulpmiddelen volgens het Reglement:
  • 25% voor hoortoestellen, oorstukjes en tinnitusmaskeerders
  • € 59,50 per lens bij lenzen met een gebruiksduur langer dan 1 jaar
  • € 119 bij lenzen met een gebruiksduur korter dan 1 jaar
  • € 59,50 per glas voor brillenglazen voor verzekerden tot 18 jaar (maximaal € 119 per kalenderjaar)
  • Bij een ptosisbril of kappenbril waarin brilglazen zijn verwerkt € 59,50 per glas (maximaal € 119 per kalenderjaar)
  • Orthopedische- en allergeenvrije schoenen. Jonger dan 16 jaar: € 62. Ouder dan 16 jaar: € 124

  Meer informatie over de hulpmiddelen kun je vinden in ons Reglement Hulpmiddelen.

 • Geboorte- en kraamzorg:
  • Een bevalling en kraambed in het ziekenhuis zonder medische noodzaak: € 19 per opnamedag voor de moeder en € 19 per opnamedag voor het kind. Gezamenlijk € 38 per dag
  • Kraamzorg thuis of in een kraamhotel na de bevalling in het ziekenhuis € 4,70 per uur
 • € 111 voor zittend ziekenvervoer
 • Mondzorg:
  • 25% voor een uitneembare volledige gebitsprothese
  • Bij een uitneembare prothetische voorziening op implantaten 10% van de kosten voor het ondergebit en 8% van de kosten voor het bovengebit
 • Voor medicijnen die echter vallen onder ons ‘voorkeursbeleid’, betaal je geen eigen risico. Sommige medicijnen. Maximaal € 250 per kalenderjaar. Zie hiervoor onze pagina over de eigen bijdrage voor geneesmiddelen

Als je een aanvullende verzekering bij ons hebt afgesloten, dan vergoeden wij sommige eigen bijdragen. Download ons vergoedingenoverzicht voor eigen bijdragen in de aanvullende verzekering om te zien wat vergoed wordt.

Rekenvoorbeelden eigen bijdrage en eigen risico

Zo werkt de vergoeding van een hoortoestel. Je koopt bijvoorbeeld een hoortoestel tegen een gecontracteerd tarief van € 800.

Stap 1: dan betaal je eerst 25% eigen bijdrage

 • 25% van € 800 is € 200. Deze € 200 betaal je zelf.
 • De overige € 600 wordt vergoed

Stap 2: daarna betaal je je eigen risico. En stel je hebt nog € 385 over, dan betaal je dit ook zelf.

 • Het eigen risico van € 385 betaal je zelf
 • De overige € 215 krijg je vergoed

Een ander voorbeeld:

 • Er staat nog € 305 aan eigen risico open
 • Je gaat naar het ziekenhuis De rekening is € 500
 • Het ziekenhuis stuurt ons de rekening. Wij betalen de volledige rekening van € 500 aan het ziekenhuis
 • Wij sturen jou een eigen risico nota voor de resterende € 305
 • Alle andere zorgkosten die jij in dat jaar maakt betalen wij, omdat het eigen risico verbruikt is

Aan wie betaal je het eigen risico?

Betalen wij de nota rechtstreeks aan de zorgverlener, dan betaal je het eigen risico aan ons. Als de zorgverlener de nota bij ons heeft gedeclareerd, dan sturen wij binnen een maand een eigen risico nota aan jou. Nadat je de nota op Mijn Ditzo hebt ontvangen, wordt het eigen risico automatisch van je rekening afgeschreven. Dit doen we ongeveer twee weken nadat je hier bericht over hebt ontvangen.

Tenzij je hebt aangegeven je eigen risico gespreid te willen betalen. Dan wordt het eigen risico in 10 gelijke termijnen afgeschreven. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Betaal jij de nota rechtstreeks aan de zorgverlener, dan kun je die daarna bij ons declareren. Wij houden dan het eigen risico op je declaratie in. Wij betalen je het bedrag dat overblijft nadat het eigen risico van de nota is afgehaald.

Als je in het ziekenhuis bent geweest, dan kan het zijn dat het erg lang duurt voordat jij een rekening van ons krijgt. Bekijk het duidelijke filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit waarom het vaak wat langer duurt voordat je de rekening krijgt.

Wanneer betaal je het eigen risico?

Het betalen van je eigen risico gebeurt altijd achteraf, nadat je zorgkosten hebt gemaakt. Je moet eigen risico betalen voor het polisjaar waarin je zorg hebt gehad. Bijvoorbeeld: je haalt in 2022 een medicijn bij de apotheek dat geen voorkeursmedicijn is. Dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht met een eventueel openstaand eigen risico van het polisjaar 2022. Ook als je de rekening pas in 2023 of later krijgt.

Wat is een DBC?

Wanneer je naar het ziekenhuis gaat wordt er een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gestart. Dit is een soort dossier. Het omvat alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Een DBC loopt maximaal 120 dagen. Na 120 dagen wordt de DBC gesloten en kan de zorg gedeclareerd worden. Na een operatie mag een DBC nog maximaal 42 dagen doorlopen. Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Dan wordt er aansluitend een nieuwe (vervolg-)DBC geopend. Wanneer je langere tijd achter elkaar naar het ziekenhuis moet, wordt de DBC dus na 120 dagen gesloten en wordt een vervolg-DBC geopend op dag 121. Zolang je onder behandeling bent herhaalt zich dit proces steeds na maximaal 120 dagen.

Wat is de declaratietermijn?

Declaraties moeten uiterlijk 36 maanden na de start bij ons binnen zijn. Hierdoor kan er een lange tijd zitten tussen de behandeling en het betalen van je eigen risico van het betreffende kalenderjaar. Deze termijn geldt zowel voor zorgleners als voor verzekerden.

Hoe wordt een DBC verrekend met het eigen risico?

De startdatum van de DBC bepaalt met welk jaar het eigen risico verrekend wordt. Dus wanneer je de rekening in 2022 ontvangt maar de startdatum van de DBC was in 2020, dan wordt het eigen risico verrekend met het eventueel nog openstaande bedrag in 2020. Hoewel we hierin vooral afhankelijk zijn van zorgverleners, kunnen wij ons voorstellen dat het soms best even schrikken is om na zo’n lange tijd nog een rekening te krijgen. Is je DBC in het ene jaar gestart, maar eindigt deze in het jaar daarop? Dan betaal je maar één keer het eigen risico. Behalve als er een vervolg-DBC wordt geopend in het nieuwe jaar. Je kan bij je zorgverlener navragen of en eventueel wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

​​​​​​​​​