Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Mantelzorg​​​

Wanneer ben ik een mantelzorger?

Een klant vertelt: “Mantelzorg geven, dat doe ik met alle liefde voor pap en mam, het is een normale situatie."

Je bent een mantelzorger als je langdurig en onbetaald hulp geeft aan een hulpbehoevende in je directe sociale omgeving in Nederland. Dit kan je partner zijn, je ouder of je kind. Maar ook een ander familielid, een vriend, een buurvrouw of een kennis. Er zijn in Nederland wel 5 miljoen mantelzorgers. Daarvan helpen 830.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden. Je wordt het gewoon. Omdat je partner ziek wordt, omdat je ouders zorg nodig hebben en jij die graag wilt geven, of omdat je kind beperkingen heeft en ook nog hulp nodig heeft als hij of zij ouder is. Dat is anders dan vrijwilligerswerk.

De meeste mensen vinden het heel fijn om een naaste te helpen. Ze doen het graag en met liefde. Maar ook dan kan het (soms) te veel zijn. Zeker 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Bij Ditzo proberen wij mantelzorgers daarom zoveel mogelijk te ondersteunen door het geven van informatie of bieden van diensten.

Ditzo Goede Keuze
Naturapolis
€ 128,95
​​​​​​​​​

Mantelzorg en het coronavirus

Het coronavirus leidt ongetwijfeld tot de nodige vragen bij jou als mantelzorger. We verwijzen je graag door naar de website van MantelzorgNL voor uitgebreide informatie over mantelzorg en het coronavirus. Deze pagina wordt dagelijks geüpdatet. Ook kun je de Mantelzorglijn bellen (030 - 760 60 55) voor telefonische hulp en ondersteuning.

Welke organisaties kunnen mij ondersteunen als mantelzorger?

Als mantelzorger kan je door meerdere organisaties ondersteund worden. De belangrijkste is daarin de gemeente. Die regelt de ondersteuning van mantelzorgers. Het handigst is om te zoeken op de website van je eigen gemeente​. Het is per gemeente namelijk anders ingericht wie de mantelzorgers ondersteunt en hoe die ondersteuning is geregeld.
Ook heb je vanuit de gemeente recht op een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner​.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur. Zij hebben een speciaal spreekuur voor alle mantelzorgers. Ook geven zij juridisch advies aan mantelzorgers.

Zorgbelang is een landelijke belangvereniging voor zorgvragers en heeft verschillende lokale steunpunten waar zorgvragers met vragen terecht kunnen.

Hoe combineer ik werk, gezin en mantelzorg?

Een klant vertelt: “Ik ben door de mantelzorg al een paar keer overbelast geweest. Dit gaat ook weer ten laste van de gezondheidszorg. Er wordt veel te gemakkelijk over gedacht in deze maatschappij.”

Het valt niet altijd mee om alle ballen in de lucht te houden. Zowel thuis als op je werk. Twee belangrijke tips:

Regel dat je tijd voor jezelf hebt. Dat kan bijvoorbeeld door zorg over te laten nemen. Of door regeltaken uit te besteden aan een mantelzorgmakelaar. Want, als jij beter voor jezelf zorgt, kan jij ook beter voor anderen zorgen. Bij Ditzo ondersteunen wij mantelzorgers ook door het bieden van dekkingen zoals vervangende mantelzorg en een mantelzorgmakelaar. Bekijk in onze VergoedingenVinder wat jouw verzekering vergoed.

Maak bespreekbaar op je werk dat je thuis mantelzorgtaken hebt. Wist je dat 1 op de 4 mensen die werken dit combineert met mantelzorgtaken? En dat net iets minder dan de helft van al die mensen hierover niet praat op het werk? Alleen als jouw collega’s of leidinggevende weten wat er bij jou thuis speelt, kunnen ze er rekening mee houden. Als je er niet uitkomt met je werkgever, kan je altijd om hulp vragen bij een van de mantelzorgsteunpunten of aan een mantelzorgmakelaar. Meer informatie kan je vinden via Werk & Mantelzorg en Mantelzorgpower.

Ook zijn er speciale verlofregelingen voor mantelzorgers. Deze kunnen je helpen om werk en mantelzorgtaken beter met elkaar te combineren.

Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg

Het Amsterdam UMC (locatie AMC) heeft de zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg ontwikkeld; dit blijkt een effectief hulpmiddel. De cursus werd onlangs opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies en erkend als goed onderbouwd. Deze zelfhulpcursus gaat in op de volgende vragen: hoe kun je je mantelzorgtaken invulling geven en hoe combineer je mantelzorg met werk en het sociaal-persoonlijk leven? Lees voor meer informatie het artikel van Movisie over de zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg.

Partner in Balans

Een e-health interventie die zich richt op het aanleren van zelfmanagementvaardigheden om overbelasting voor mantelzorgers van mensen met dementie in een vroeg stadium te voorkomen.
Zie: www.databankinterventies.nl/Partner-in-Balans​ 

Hoe ervaren anderen mantelzorg?

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt bij onze klanten. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd bij onze klanten en hoe zij het ontvangen of bieden van mantelzorg ervaren.

Bekijk onze Infographic​ voor een overzicht van de resultaten van dit onderzoek.

Welke informatie kan ik nog meer vinden?

Verschillende wetten

Als mantelzorger kun je door meerdere organisaties ondersteund worden. Zie onze informatie op de pagina Langdurige zorg (Wlz). Daarnaast kan je als mantelzorger ook met de gemeente te maken krijgen. Jouw gemeente kan jou verder helpen en ondersteunen met de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Persoonsgebonden budget

Zowel in de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet als in de Zorgverzekeringswet is een Persoonsgebonden Budget (PGB) een mogelijkheid.

Een PGB is een geldbedrag waarmee iemand zelf zijn zorg kan regelen, door zelf zorgverleners aan te nemen en uit te (laten) betalen vanuit het toegekende budget. Lees meer over Persoonsgebonden Budget bij Ditzo of bij Per Saldo.

Eigen bijdrage

Voor sommige soorten zorg kan een eigen bijdrage gelden. Dit betekent dat je zelf ook iets moet betalen voor deze zorg. In de zorgverzekering geldt zowel een eigen bijdrage als een eigen risico. Voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg wordt de betaling eigen bijdrage geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (het CAK). Wat iemand moet betalen is afhankelijk van de leeftijd, de soort zorg, aanpassing of hulpmiddel. Maar ook van de hoogte van het inkomen. Het CAK heeft een rekenhulp​ waarmee je zelf kan uitrekenen hoe hoog jouw eigen bijdrage gaat worden.

Vergoedingen

Ben je benieuwd naar wat je bij Ditzo vergoed krijgt? Kijk dan in onze VergoedingenVinder​

​​​​​