Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​​Ongevallendekking Fysio & Tand​​

​​

De Ongevallendekking Fysio & Tand is een extra service van Ditzo voor al onze klanten die een Ditzo Zorgverzekering hebben. Met de Ongevallendekking Fysio & Tand van Ditzo ben je gedekt voor extra medische kosten tot € 10.000,­ na een ongeval. Het gaat om kosten die je basisverzekering of aanvullende verzekering niet vergoeden.

Extra service en zorg na een ongeval

Deze dekking krijg je standaard bij je Ditzo Basisverzekering waardoor je gedekt bent voor extra medische kosten zoals mondzorg of fysiotherapie tot € 10.000 na een ongeval. Je verzekert je dus alleen voor echte risico’s en niet voor planbare zorg. En je betaalt er geen extra kosten voor!

Vergoedingen met de Ongevallendekking Fysio & Tand?

Na een ongeval vergoeden wij tot €10.000 van zorgkosten na een ongeval. Het ongeval mag hiervoor ook in het buitenland hebben plaatsgevonden.

De belangrijkste vergoedingen na een ongeval zijn:

 • Fysiotherapie (inclusief manuele therapie);
 • Tandartskosten bij schade aan je tanden (inclusief ​kunstgebit en implantaten);
 • Gezinshulp;​
 • Extra kinderopvang voor kinderen bij opname ouder in ziekenhuis;
 • Taxivervoer of eigen vervoer van en naar het ziekenhuis als je om medische redenen geen auto kan rijden of met het openbaar vervoer kan gaan;​
 • Eenvoudige loopmiddelen zoals krukken, rollators of looprekken.​


 ​​​​​​​​​​

Goed om te weten
Het ongeval mag in het buitenland plaats hebben gevonden. Deze ongevallendekking dekt alleen niet de kosten voor de zorg in het buitenland, maar voor de zorg die je erna nodig hebt in Nederland.

Wil je zeker zijn dat je ook in het buitenland volledig en wereldwijd bent gedekt voor ongevallen en spoedeisende zorg? Kies dan voor de Buitenland module. Let op, deze Buitenland module komt inclusief de Ongevallendekking Fysio & Tand.

Wat is een ongeval?

Met een ongeval bedoelen wij een ongewilde en onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak leidt tot fysiek letsel en waarbij geen sprake is van opzettelijk geweld of voedselvergiftiging. Bijvoorbeeld een val, waarbij de oorzaak van de val mede bepalend is.
Hiervoor dient het letsel vastgesteld te worden door een arts en moet er bevestigd worden, dat het letsel is veroorzaakt door het ongeval. Als dit onduidelijk is of er ontstaat twijfel, dan kunnen wij jou vragen aanvullende informatie toe te sturen.

Wat krijg je niet vergoed bij deze module?

Binnen deze ongevallendekking worden de volgende zaken niet vergoed:

 • Ongevallen die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de Ongevallendekking Fysio & Tand. De Ongevallendekking Fysio & Tand gaat in op 1 januari 2023;
 • Ongevallen die zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van gevaarlijke sporten;
 • Niet spoedeisende of geplande zorg in het buitenland;
 • Vervanging of beschadiging van bril of lenzen en hoortoestellen;
 • Je eigen risico en eigen bijdrage.
 • Vervoer terug naar Nederland (repatriëring);

Wil je geen risico lopen dat je deze kosten alsnog zelf moet betalen? Sluit dan een Ditzo reisverzekering af.​​​​​​​​​​​​​