Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Herstelzorg in verband met COVID-19​

Sinds 18 juli 2020 kan er aanspraak worden gemaakt op vergoeding fysiotherapie wanneer je Corona hebt gehad. Dit wordt paramedische herstelzorg genoemd. De herstelzorg is ingevoerd omdat sommige mensen tijdens hun herstel na COVID-19 (het nieuwe coronavirus) nog ernstige klachten of beperkingen houden. Heb je ernstige klachten en heb je aanvullende hulp nodig bij je herstel? Je huisarts of medisch specialist zal in dat geval beoordelen of je in aanmerking komt voor de paramedische herstelzorg. De herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt (voorlopig) tot 1 augustus 2023 onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoeding van de herstelzorg is de bereidheid om mee te doen aan het onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Deelname aan het onderzoek is dus verplicht. Je behandelaar kan je meer vertellen over wat deelname aan dit onderzoek inhoudt. Ook kun je meer teruglezen over het onderzoek op de website van het Zorginstituut Nederland.

Het onderzoek is verplicht dit heeft er mee te maken dat zorg in het basispakket bewezen effectief moet zijn. Op dit moment zijn de effecten van paramedische herstelzorg bij patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt nog niet bewezen. Paramedische herstelzorg kan dus niet zomaar vergoed worden uit de basisverzekering. Dit is dan ook de reden waarom deelname aan het onderzoek conform de regelgeving verplicht is.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van de herstelzorg zijn

  • Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren.
  • De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.
  • Het is niet noodzakelijk dat iemand positief getest is op het coronavirus. De huisarts en/of medisch specialist kunnen vast stellen of er mogelijk sprake is geweest van een corona infectie waarvoor herstelzorg geïndiceerd kan zijn.

De duur van de behandeling

Het kan per individu verschillend zijn hoeveel zorg er nodig is. Soms heb je aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Wanneer je herstel wat minder voorspoedig verloopt moet je misschien enkele maanden behandelt worden. De maximale periode voor vergoeding van de paramedische herstelzorg is 6 maanden.

Ook is er een maximum aantal behandelingen in 6 maanden tijd gesteld. Dit aantal verschilt per specialisme.

Hieronder vind je het aantal behandelingen dat je maximaal vergoed krijgt per specialisme wanneer je gebruik maakt van de paramedische herstelzorg.

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling.

Nog niet helemaal hersteld?

Er kan op hoge uitzondering nog een verlenging van het eerste traject van 6 maanden plaatsvinden wanneer je nog bent hersteld en er nog zorg nodig is. Of er nog herstelzorg nodig is dient vastgesteld te worden door je behandelend medisch specialist of in bepaalde situaties de huisarts. Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je verwezen worden voor een 2e behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Je medisch specialist moet vaststellen of de nog aanwezig klachten door COVID-19 komen.

Eigen risico

Het eigen risico is van toepassing bij de paramedische herstelzorg.