Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

a.s.r. Ziektekosten zoekt nieuwe leden voor haar Raad van Verzekerden

a.s.r. Ziektekosten zoekt klanten die graag vertellen hoe onze ziektekostenverzekeringen beter kunnen!

Wat doet de Raad van Verzekerden?

Twee keer per jaar komt de Raad samen met het bestuur om advies te geven over bijvoorbeeld onze zorginkoop of producten. Maar ook onderwerpen zoals langdurige zorg, de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen komen aan bod.

Wie zoeken we?

De Raad van Verzekerden is een afvaardiging van alle verzekerden van a.s.r. Ziektekosten (Ditzo en De Amersfoortse). We zijn op zoek naar een gemengde vertegenwoordiging van onze klanten, bijvoorbeeld qua leeftijd, geslacht en mate van zorggebruik die onze zorgverzekeringen nog beter willen maken.

Hoe werkt de Raad van Verzekerden?

De Raad bestaat uit maximaal 10 leden. Een lid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van vier jaar verlenging. De Raad vergadert twee keer per jaar met het bestuur van a.s.r. Ziektekosten over zowel de langdurige zorg, de aanvullende verzekeringen als de basisverzekering. Besproken worden beleid, jaarverslag, de jaarrekening en de algemene gang van zaken. Daarnaast kan het bestuur vragen om over specifieke onderwerpen te adviseren. Uiteraard kan de Raad ook ongevraagd advies uitbrengen.

Wat krijg je hiervoor terug?

Als lid krijg je veel informatie over de gang van zaken bij een zorgverzekeraar en is het mogelijk om a.s.r. te adviseren over zaken die jij belangrijk vindt voor de klanten van een zorgverzekeraar.

a.s.r. vergoedt de gemaakte onkosten en biedt de mogelijkheid om de masterclass voor ledenraden bij Zorgverzekeraars Nederland te volgen.

Lijkt je dit leuk en kun je bij de eerste vergadering op 30 maart aanwezig zijn? Stuur dan een bericht met je naam, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en professionele achtergrond naar: raadvanverzekerden@asr.nl