Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Ditzo Tandartsverzekering​​​

Mag je met de Ditzo verzekering naar iedere tandarts? En hoe zit het eigenlijk met orthodontie of implantaten, wordt dit nu wel of niet vergoed? Om het je iets makkelijker te maken hebben wij de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet.

Coronatoeslag bij mondzorg

Ben je in de periode van 1 augustus 2020 tot 1 november 2020 naar de tandarts, mondhygiënist, orthodontist of tandprotheticus geweest? Dan kan de mondzorgaanbieder een toeslag van € 4,26 in rekening brengen.

De coronatoeslag is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De reden hiervoor is dat mondzorgaanbieders extra kosten maken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat dan om kosten zoals het beoordelen van de gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling en de toenemende uitgaven aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook moeten mondzorgaanbieders bij sommige behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Bijvoorbeeld wanneer het nodig is dat een patiënt een minuut lang moet spoelen met waterstofperoxide. Wij verwachten van mondzorgaanbieders dat zij je voorafgaand aan de afspraak informeren over het in rekening brengen van deze toeslag.

De toeslag geldt van 1 augustus 2020 tot 1 november 2020. Hierna is besloten de toeslag niet te verlengen.

Vergoeding coronatoeslag

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de toeslag volledig vergoed. Boven de 18 jaar wordt de toeslag vergoed als je een tandartsverzekering hebt. Wij vergoeden de toeslag in dat geval volgens de polisvoorwaarden. Heb je geen tandartsverzekering? Dan is de toeslag voor eigen rekening.

Onderwerpen op deze pagina:

 1. De tandartsverzekering
 2. Tarieven
 3. Eigen risico en eigen bijdrage
 4. Tandartsvergoedingen
 5. Tandartskosten declareren

1. De tandartsverz​ekering

Op zoek naar een tandarts
Misschien heb je al een vaste tandarts, misschien ben je op zoek naar een nieuwe tandarts. Met de Ditzo Zorgverzekering maakt het gelukkig niet uit waar je naartoe gaat, je kan bij ons bij iedere tandarts terecht. Je hebt voor de tandarts geen verwijsbriefje van de huisarts nodig, dus je hoeft niet eerst naar de huisarts.

Kinderen meeverzekerd op de basisverzekering

Tot het 18e jaar vallen alle kosten van de tandarts en de mondhygiënist onder de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn bruggen, kronen, implantaten, bleken, beslijpen (prestatiecode M05) en/of behandelen van melkelementen (zonder vulling) en beugels (orthodontie). Over de tandartskosten die onder de basisverzekering vallen hoef je geen eigen risico te betalen. Het is belangrijk dat je jouw gebit regelmatig laat controleren door een tandarts of mondhygiënist. Hoe vaak dit nodig is kan de tandarts of mondhygiënist jou adviseren en hangt af van jouw mondgezondheid.

Ook vanaf het 18e jaar is het belangrijk dat je regelmatig jouw gebit laat controleren door een tandarts of mondhygiënist. Hiervoor kun je een tandartsverzekering afsluiten.

Ben ik verzekerd voor de tandarts?
Weet je even niet meer wat voor pakket je voor dit jaar hebt afgesloten? Log in op de Mijn Zorgverzekering, en kijk voor welke zorg je wel of niet verzekerd bent.

Bij kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering. Op deze tandartskosten hoef je geen eigen risico te betalen.

Denk je dat je volgend jaar naar de tandarts moet en hoge kosten gaat maken? Dan is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten bij Ditzo. Dit kan vanaf 12 november t/m 31 januari. We hebben drie verschillende aanvullende tandverzekeringen waar je uit kan kiezen:

 • TandGoed € 11,95

  • TandGoed vergoedt 75% voor normale behandelingen en specialistische ingrepen zoals bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of het plaatsen van bruggen, tot € 250 per jaar.

 

 • TandBeter € 16,25

  • Wil je meer zekerheid? TandBeter is de meest gekozen dekking en vergoedt 100% voor normale behandelingen en specialistische ingrepen zoals bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of het plaatsen van bruggen, tot € 250 per jaar.

 

 • TandBest € 33,95

  • Zonder enige zorgen naar de tandarts en mondhygiënist? TandBest is de tandartsverzekering met de hoogste vergoeding. Normale behandelingen worden 100% vergoed (m.u.v. de M codes; 75%) en specialistisch behandelingen 75%, tot € 500 per jaar.

 

2. Tarieven

De maximum tarieven voor de tandarts zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wil je weten wat het consult voor jou zal kosten? Je kan dit opzoeken in het tarievenoverzicht voor tandarts consulten . Denk je dat je een dure behandeling moet ondergaan, dan kan je bij de tandarts een offerte opvragen. Zo krijg je wat meer inzicht in de kosten en krijg je niet opeens een hoge rekening op de mat.

3. Eigen risico en eigen bijdrage

Eigen risico en eigen bijdrage - wel of niet van toepassing?
Het eigen risico is van toepassing voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Dus stel dat jij vergoedingen ontvangt voor tandartszorg vanuit de basisverzekering, dan is het eigen risico eerst van toepassing. Het eigen risico is wettelijk vastgesteld in 2021 op € 385. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen. Gebruik je tandartszorg wat vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering? Dan is het eigen risico niet van toepassing. Bij sommige tandheelkundige zorg uit de basisverzekering kan er een wettelijke eigen bijdrage worden gevraagd.

Wil je meer informatie over het eigen risico en de eigen bijdrage? Bekijk dan onze uitleg over het eigen risico en de eigen bijdrage.

4. Tandartsvergoedingen

Vergoedingen bij reguliere tandheelkunde voor volwassenen
Als je een tandartsverzekering bij Ditzo hebt ontvang je een vergoeding bij:

 • Reguliere behandelingen:
  • Consultatie en diagnostiek: C codes
  • Preventieve mondzorg: M codes
  • Verdoving: A codes (m.u.v. A20 algehele narcose)
  • Vullingen: V codes
 • Specialistische behandelingen:
  • Chirurgische ingrepen: H codes
  • Maken en beoordelen foto’s: X codes
  • Verdoving door middel van een roesje: B codes
  • Algehele narcose: A20
  • Wortelkanaalbehandelingen: E codes
  • Kronen en bruggen: R codes
  • Kaakgewrichtsbehandelingen: G codes
  • Kunstgebitten (partiele protheses): P codes
  • Tandvleesbehandelingen (parodontologie): T codes
  • Implantaten (partiele protheses): J codes

Vergoedingen bijzondere tandheelkunde voor volwassenen
In sommige gevallen kunnen tandartskosten voor volwassen ook vanuit de basisverzekering vergoed worden. Deze kosten worden alleen vergoed als er sprake is van bijzondere tandheelkunde. Bijzondere tandheelkunde moet altijd van te voren bij ons worden aangevraagd. Deze aanvraag kan door jouw zorgverlener gedaan worden. Bijzondere tandheelkunde voor volwassenen wordt in sommige gevallen vergoed door ons, namelijk als:

 • je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt
 • je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt
 • je een medische behandeling moet ondergaan, waarvan het resultaat mede afhankelijk is van tandheelkundige zorg

Om te kunnen beoordelen of je aan één van de voorwaarden voldoet moet deze behandeling altijd van tevoren aangevraagd worden. Als blijkt dat je aan de voorwaarden voldoet en bijzondere tandheelkunde vanuit de basisverzekering wordt betaald, worden de kosten wel op een eventueel openstaand eigen risico ingehouden.

Mondzorg bij kinderen tot 18 jaar
Bij kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering. Op deze tandartskosten hoef je geen eigen risico te betalen.

 • Je krijgt hierbij 100% van de vastgestelde NZa tarieven vergoed
 • Onder de vergoedingen vallen bijvoorbeeld de volgende behandelingen:
  • Controle tandarts (maximaal 1 x per jaar, op indicatie vaker);
  • Fluoridebehandeling;
  • Een incidenteel consult;
  • Tandsteen verwijderen;
  • Vullingen.

Ga naar onze zorgzoeker om te zien welke kosten wel worden vergoed en welke niet worden vergoed. Bij het maken van een kaakoverzichtsfoto (code X21) voor kinderen onder de 18 jaar, moet door de tandarts vooraf toestemming bij ons worden aangevraagd.

Vergoedingen bij orthodontie
Heb je een kind dat een beugel nodig heeft of heb je zelf een beugel nodig? Dan kan er nogal wat onduidelijkheid zijn over wat nu wel of niet vergoed wordt.

Ga naar onze zorgzoeker om te zien wat wel wordt vergoed en wat niet wordt vergoed.

Vergoedingen voor kunstgebitten
Een kunstgebit voor de volledige kaak wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is daarom ook eerst van toepassing (boven de 18 jaar). Een gedeeltelijk kunstgebit wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.

 • Volledige boven en/of onderprothese
  • 75% van de kosten van het wettelijk vastgestelde tarief
 • Reparatie of rebasen
  • Reparatie en rebasen van de bestaande uitneembare volledige prothese of van een bestaande uitneembare volledige overkappingsprothese. Hierbij geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten

Vergoedingen voor implantaten
De vergoeding die je voor implantaten krijgt komt uit de basisverzekering. Het eigen risico is daarom ook eerst van toepassing (boven de 18 jaar). Wel zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden.

 • Implantaten voor een klikgebit
  • 100% van de kosten van het wettelijk vastgestelde tarief als er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Deze vergoeding moet altijd van tevoren worden aangevraagd bij ons.
  • Er is een eigen bijdrage van 10% van de kosten voor het ondergebit en 8% voor het bovengebit. Voor reparatie en rebasen (opvullen) geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten.

Uitsluitingen op vergoedingen
Wij geven geen vergoeding op onderstaande verrichtingen:

 • Orthodontie of kosten en behandelingen die daarmee verband houden (als je alleen een tandartsverzekering hebt en geen aanvullende verzekering)
 • Bleken (codes E97 en E98) als er geen sprake is van een medische indicatie
 • Facings (codes R72, R73, R78 en R79) als er geen sprake is van een medische indicatie
 • Behandelingen bij kinderen tot 18 jaar (deze worden voor een groot gedeelte vergoed vanuit de basisverzekering)
 • Behandelingen die verband houden met een abonnement bij de tandarts
 • Kosten vanwege het niet aanwezig zijn bij een afspraak

5. Tandartskosten declareren

De meeste nota’s worden door zorgverleners direct bij ons ingediend. Daar heb je dus geen omkijken naar. Heb je wel een nota binnengekregen, dan kun je deze gemakkelijk declareren via Mijn Zorgverzekering, de Ditzo Zorg App of per post. Nadat we je declaratie hebben ontvangen zullen we deze beoordelen. We verwerken je declaratie binnen 10 werkdagen. Maar meestal eerder. Lees alles over hoe je bij Ditzo moet declareren.

Het is belangrijk om te onthouden dat er op deze pagina een overzicht is gegeven van bepaalde tandzorg die veel wordt gebruikt of waar veel vragen over zijn. Dit is daarom ook geen overzicht van de volledige polisvoorwaarden. Als je alle informatie wilt lezen over de polisvoorwaarden rondom tandartszorg verwijzen wij je graag door naar de pagina met alle polisvoorwaarden. ​​​​​​​​​​​​