Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Vergoeding geneesmiddelen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Als je ziek bent of klachten hebt, kan je (huis)arts een geneesmiddel voorschrijven. Voor de meeste geneesmiddelen op recept krijg je een vergoeding uit de basisverzekering. Hieronder leggen wij uit wat wij vergoeden en welke voorwaarden er zijn.
Vergoeding geneesmiddel

Wij betalen de kosten van geneesmiddelen die in de basisverzekering zijn opgenomen. De overheid bepaalt welke geneesmiddelen dit zijn. Sommige geneesmiddelen vergoeden wij alleen als je aan een voorwaarde voldoet. Een artsenverklaring of medische aanvraag kan dan nodig zijn. Ook kan er een eigen bijdrage gelden.

Op www.medicijnkosten.nl​ kun je onder andere terugvinden of het voorgeschreven geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt, er een eigen bijdrage geldt en of er extra voorwaarden zijn. Je apotheek kan je hier ook over informeren.

Rol van je arts, apotheek en Ditzo

Tijdens je afspraak met je arts, bespreekt je arts welk geneesmiddel je moet gaan gebruiken. Je arts stuurt het recept direct naar je apotheek of je levert deze zelf in. Op het recept staat onder andere de stofnaam van het geneesmiddel, de dosering en de hoeveelheid. Als er voorwaarden gelden voor het geneesmiddel, zal de arts extra informatie op het recept vermelden of een artsenverklaring invullen. De arts bepaalt niet welk merk geneesmiddel je krijgt, dat doet de apotheek.

Zodra het recept is ontvangen, controleert de apotheek of het geneesmiddel bij je past en of de dosering klopt. Ook bekijkt de apotheek of je het geneesmiddel veilig kunt gebruiken met je andere geneesmiddelen en ziektes. Soms is het nodig dat je apotheker belt met je huisarts of specialist. Bijvoorbeeld voor een ander geneesmiddel of een andere dosering. De apotheek gaat na of er meerdere leveranciers zijn van het voorgeschreven geneesmiddel en bepaalt welk geneesmiddel van welke leverancier aan je wordt afgeleverd. In een aantal gevallen doet de apotheek dit op basis van ons voorkeursbeleid.

Je apotheek zal je informeren als het voorgeschreven geneesmiddel niet voor vergoeding in aanmerking komt en uitleggen waarom niet. De apotheek informeert je als er een eigen bijdrage geldt. Voor de geneesmiddelen waar een voorwaarde voor geldt, zal de apotheek in de meeste gevallen beoordelen of je hieraan voldoet. Voor sommige geneesmiddelen moet je een machtiging bij ons aanvragen. Je arts en/of apotheek weet wanneer een machtiging voor een geneesmiddel bij ons aangevraagd moet worden en zal dat in de meeste gevallen met ons regelen.

Als het geneesmiddel is afgeleverd en voor vergoeding in aanmerking komt, stuurt de apotheek ons een rekening. Wij betalen de kosten volgens ons vergoedingsbeleid. Wij beoordelen niet welk geneesmiddel je moet gebruiken. Dit laten wij volledig over aan je apotheek, die indien nodig met je arts overlegt.

Kosten apotheek

Voor het afleveren van je geneesmiddel, brengt je apotheek kosten in rekening: de inkoopkosten van het geneesmiddel en een aflevertarief. Dit aflevertarief is voor ieder geneesmiddel hetzelfde, of het nu een duur of goedkoop geneesmiddel is. Als je een nieuw geneesmiddel ophaalt, rekent je apotheek een hoger bedrag. De apotheek voert extra controles uit en geeft uitleg over het gebruik en de mogelijke bijwerkingen en/of je krijgt een uitgebreide bijsluiter mee.

Het aflevertarief mag de apotheek in rekening brengen, om alle handelingen en de bedrijfskosten van te betalen. Ook voor het bezorgen van geneesmiddelen krijgt de apotheek geen extra vergoeding. Vragen die je hebt over de aflevertarieven, kun je stellen aan je apotheek.

Ons vergoedingsbeleid

Van een geneesmiddel zijn vaak meerdere merken beschikbaar met dezelfde werkzame stof en dosering. Deze geneesmiddelen zijn in een groep ingedeeld. Het prijsverschil tussen de merken in een groep kan groot zijn. Ons vergoedingsbeleid heeft als doel de uitgaven aan geneesmiddelen te verlagen en de premie zo laag mogelijk te houden . Afhankelijk van het geneesmiddel, vergoeden wij deze op basis van ons voorkeursbeleid of ‘laagste prijs garantie’-beleid (LPG-beleid). Als er slechts één merk beschikbaar is, betalen wij de kosten tot de inkoopprijs.

Gelukkig is het niet nodig dat je zelf uitzoekt welk geneesmiddel wij vergoeden. Dit doet je apotheek. Soms is het medisch noodzakelijk een ander geneesmiddel te gebruiken dan die volgens ons beleid moet worden afgeleverd. Hoe dit werkt, kun je hieronder terugvinden bij ‘Medische noodzaak’.

Het voorkeursbeleid

Het voorkeursbeleid houdt in dat wij slechts één merk van een groep geneesmiddelen vergoeden. Dit is meestal de goedkoopste. De andere merken in de groep vergoeden wij dan niet. Het voorkeursbeleid geldt alleen voor de geneesmiddelen die in de maandelijkse lijsten onder deze alinea terug te vinden zijn (Lijst voorkeursgeneesmiddelen).

Het voorkeursgeneesmiddel kan een andere vorm, kleur of hulpstof hebben dan dat je gewend bent. Alle geneesmiddelen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. De kwaliteit van het voorkeursgeneesmiddel is dus evengoed als de andere merken in de groep.

Kies je er toch voor een ander merk dan het geneesmiddel op de lijst te gebruiken, dan betalen wij de kosten niet. Ook niet gedeeltelijk. Wij betalen de kosten ook niet als je een recept van je arts meestuurt met daarop ‘medische noodzaak’. Als je toch een nota hebt ontvangen en er is een medische noodzaak, neem dan contact op met je apotheek. Het voorkeursbeleid geldt ook als je je geneesmiddelen in het buitenland haalt.

Lijst voorkeursgeneesmiddelen

2023

​​

2022

​​

2021

Het LPG-beleid

Niet alle groepen geneesmiddelen vallen onder het voorkeursbeleid. Als de werkzame stof niet op de voorkeurslijst voorkomt, dan betalen wij de kosten van het goedkoopste merk in de groep. Dit noemen wij ‘laagste prijs garantie’. Je apotheek mag echter zelf bepalen welk merk hij inkoopt en aflevert. Levert de apotheek een duurder merk af, dan betalen wij een deel van de kosten van het geneesmiddel niet aan de apotheek. De apotheek mag je geen rekening sturen van het deel dat wij niet betalen.

Medische noodzaak

Soms kan het voorkomen dat het medisch noodzakelijk is om toch een geneesmiddel van een ander merk te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je een allergie hebt voor een vul- of hulpstof van het voorkeursgeneesmiddel. Je arts beoordeelt of er een uitzondering gemaakt moet worden en moet in dat geval ‘medische noodzaak’ op het recept vermelden. Je krijgt dan niet automatisch het merkgeneesmiddel mee, maar je apotheker bekijkt of er een goedkoper alternatief geschikt is. Soms overlegt de apotheek eerst met je arts.

Als je arts en apotheek beoordelen dat er sprake is van een medische noodzaak, betalen wij de kosten. De apotheek moet de kosten van het geneesmiddel bij ons declareren met de vermelding van de medische noodzaak. Het eigen risico is dan wel van toepassing.

Wij kunnen niet beoordelen of er sprake is van een medische noodzaak, dit laten wij volledig over aan je apotheek en arts.

Eigen risico en eigen bijdrage

Eigen risico

Het eigen risico is van toepassing op geneesmiddelen. Alleen als er een voorkeursmiddel is afgeleverd die op de lijst met voorkeursgeneesmiddelen voorkomt, houden wij het eigen risico niet in op de kosten van het geneesmiddel. Het aflevertarief wordt altijd verrekend met het eigen risico, dus ook als er een voorkeursgeneesmiddel wordt geleverd. Meer informatie is te vinden op de eigen risico pagina​.

In je Ditzo MijnOmgeving kun je zien hoeveel eigen risico we hebben ingehouden.

Eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen moet je een eigen bijdrage betalen. Dit is omdat vergelijkbare geneesmiddelen in prijs verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding vast. De kosten boven deze maximale vergoeding is de eigen bijdrage. Op medicijnkosten.nl kun je zien of er een eigen bijdrage geldt voor een geneesmiddel.

De eigen bijdrage is maximaal € 250 per kalenderjaar. Dit betaal je naast het eigen risico.

Als je apotheek een geneesmiddel met een eigen bijdrage bij ons declareert, krijg je van ons een rekening. Je hoeft de eigen bijdrage dus niet direct af te rekenen in de apotheek.

Op je MijnOmgeving kun je zien hoeveel eigen bijdrage we hebben ingehouden.

Gecontracteerde/niet-gecontracteerde apotheek

Je bent vrij om zelf te kiezen naar welke apotheek je gaat. Maar wij hebben ook contracten voor je afgesloten met apotheken. Heeft je apotheek een contract met ons afgesloten? Dan krijg je het aflevertarief 100% vergoed. Als je apotheek geen contract met ons heeft afgesloten, dan hangt de vergoeding af van de gekozen Basisverzekering. Op de Vrije Keuze Basisverzekering vergoeden wij 100% van het gemiddelde gecontracteerde aflevertarief. Op de Goede Keuze Basisverzekering vergoeden wij 75% van het gemiddelde gecontracteerde aflevertarief. De tarieven kun je op onze pagina over vastgestelde maximale tarieven terugvinden. Wil je weten met welke apotheken wij een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker.

Welke geneesmiddelen vergoeden wij op je aanvullende verzekering?

In onze aanvullende verzekering hebben wij een vergoeding opgenomen voor anticonceptiemiddelen. Ook is er een vergoeding voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen als je naar het buitenland reist.

Anticonceptiemiddelen

Vanaf 21 jaar vergoeden wij de kosten van anticonceptiemiddelen op je aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering​.

Wij vergoeden alleen als zodanig geregistreerde anticonceptiemiddelen die zijn voorgeschreven door je arts. Condooms vergoeden wij bijvoorbeeld niet. Het voorkeursbeleid is niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Ook het eigen risico niet. Tot 21 jaar vergoeden wij de kosten uit de basisverzekering. Het voorkeursbeleid en eigen risico is dan wel van toepassing.

Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen

Heb je een ZorgBeter aanvullende verzekering? Dan vergoeden wij maximaal € 100 per kalenderjaar. de kosten van vaccinaties en preventieve geneesmiddelen die nodig zijn ter bescherming of voorkoming van ziektes als je naar het buitenland reist. We vergoeden alleen vaccinaties en preventieve geneesmiddelen die volgens de adviezen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) nodig zijn.

Meer informatie en de volledige voorwaarden kun je terugvinden in onze polisvoorwaarden​.

Wil je meer weten?

Wil je meer informatie over onze voorwaarden met betrekking tot geneesmiddelen? Bekijk dan onze reglementenpagina​.

​​