Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Zorgadvies​​

Onzekerheid en vragen over je gezondheid kunnen een zware wissel op je trekken. Het is dan fijn om iemand te kunnen spreken die met je meedenkt. Iemand die in heldere taal kan uitleggen wat de mogelijkheden zijn en samen met je op zoek gaat naar de beste oplossing. De zorgadviseurs van Ditzo bieden deskundig zorgadvies en helpen je de juiste keuzes te maken.

Zorg tijdens de coronacrisis

Naast de zorg voor corona-patiënten starten de ziekenhuizen weer langzaam de reguliere zorg op. Er is landelijk afgesproken in welke volgorde deze zorg weer wordt opgepakt. Patiënten met urgente zorgproblemen kunnen als eerste weer naar hun arts in het ziekenhuis. Ziekenhuizen en regionale netwerken coördineren het hervatten van de niet-corona gerelateerde zorg. De regie ligt bij hen. Bemiddeling door onze zorgadviseurs is daarom nu niet altijd mogelijk. In sommige situaties is bemiddeling naar een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) wel mogelijk. Onze zorgadviseurs kunnen jou vertellen of je voor deze zorg in aanmerking komt en kunnen je helpen met bemiddeling.

Persoonlijk advies door onze zorgadviseurs

De zorgadviseurs van Ditzo kunnen je helpen met:

  • Wachtlijstbemiddeling
  • Medisch inhoudelijke vragen
  • Vragen over behandeling en herstel
  • Informatie over zorg in het buitenland
  • Informatie over wijkverpleging en het aanvragen van een Zvw-pgb
  • Luisterend oor bij zorgvragen

Over wachtlijstbemiddeling

Wanneer je langer dan 4 weken moet wachten op een eerste afspraak bij een specialist of langer dan 7 weken voor een operatie, is het zinvol om contact op te nemen met onze zorgadviseurs. Zij kunnen voor je kijken of je in een ander ziekenhuis of kliniek sneller terecht kan. Dit kan in Nederland zijn, maar ook in Duitsland.

Waarom een andere instelling?

We kunnen niet voor je bemiddelen in het ziekenhuis waar je onder behandeling bent. Want dan zou er sprake zijn van wachtlijstverdringing en dat is niet toegestaan.

Ben je al voor langere tijd onder behandeling in een ziekenhuis, dan is het niet altijd aan te raden op zoek te gaan naar een ander ziekenhuis.

Welke regels gelden er rond wachttijden

De regels voor wachttijden per zorgsector zijn bepaald door de Rijksoverheid. Daarnaast heeft Ditzo zelf afspraken gemaakt met gecontracteerde klinieken (zelfstandig behandelcentra) over de wachttijden. Door hun specialisme kun je in deze klinieken sneller geholpen worden. Bijvoorbeeld een oogziekenhuis of een orthopedisch centrum.

Wat zijn de voor- en nadelen van wachtlijstbemiddeling

Het voordeel van wachtlijstbemiddeling is dat je eerder behandeld kan worden. Nadeel kan zijn dat je langer moet reizen naar het ziekenhuis of de kliniek en dat ook de vervolgbehandelingen daar plaatsvinden. De reiskosten zijn bovendien altijd voor eigen rekening. Maakt je partner verblijfskosten, dan moet je die ook zelf betalen.

Medische behandeling in het buitenland

Wil je graag in het buitenland behandeld worden? Dan kunnen wij je advies geven over waar je het beste heen kunt gaan. Wij kunnen je bemiddelen naar Duitsland. Meer informatie en de voorwaarden die gelden voor behandelingen in het buitenland, lees je in de brochure Zorg in het buitenland.

Hoe kun je ons bereiken?

Wil je gebruik maken van wachtlijstbemiddeling, zorg in het buitenland of heb je bijvoorbeeld medisch inhoudelijke vragen? Neem dan contact met ons op. Onze collega’s spreken dan een tijdstip met je af waarop je wordt teruggebeld door onze zorgadviseurs.