Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Zorgplicht​

​​Ditzo heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een zorgplicht. Dat wil zeggen dat je erop kunt rekenen dat je voldoende zorg hebt op het moment dat je dit nodig hebt. Hiervoor kopen wij zorg in. Daarvoor maken wij afspraken met zorgverleners. Zorg die wij van tevoren hebben ingekocht noemen wij gecontracteerde zorg.

​Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Vrije Keuze

Met de Vrije Keuze Basisverzekering kies je zelf naar welke zorgverlener je gaat. Kies je voor een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je de rekening 100% vergoed. Ook bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijg je een ruime vergoeding. We vergoeden dan 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij de Vrije Keuze Basisverzekering.

Goede Keuze

Ook met de Goede Keuze Basisverzekering kies je zelf naar welke zorgverlener je gaat. Ditzo Goede Keuze vergoedt bij zorgverleners zonder contract maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Wil je een volledige vergoeding? Kies dan voor een zorgverlener met contract. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij de Goede Keuze Basisverzekering.

Wij maken afspraken met zorgverleners over kwaliteit en prijs. Wij willen zorgverleners van onvoldoende kwaliteit of zorgverleners die geen afspraken met ons willen maken niet belonen door meer te vergoeden. Wij contracteren nog steeds alle ziekenhuizen en huisartsen, en een hoog percentage fysiotherapeuten en apothekers.

Wij maken afspraken met zorgverleners voor:

 • Ziekenhuiszorg (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra)
 • Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, dieetadvisering, ergotherapie & huidtherapie)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Geboortezorg
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer
 • Verpleging en verzorging
​Wil je weten met welke zorgverleners wij een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker.

 

Normen kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Wil je meer weten over de normen die Ditzo aanhoudt als het gaat om kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg? Bekijk dan onze kwaliteitsnormen.

Omzetplafond

Wat is een omzetplafond en hoe werkt het?

De kosten voor zorg nemen de laatste jaren enorm toe. Wanneer we niks doen, zal in 2040 iedereen meer dan het dubbele voor zorg betalen dan dat nu het geval is. Dat is een onwenselijke situatie. Gezamenlijk met de overheid en zorgaanbieders hebben zorgverzekeraars de taak om de kosten van zorg te beheersen. Op deze manier kunnen we de zorgpremie betaalbaar houden. Hoe we dit doen? Met sommige gecontracteerde zorgaanbieders spreken we af hoeveel geld ze krijgen om zorg te verlenen. Dit heet een omzetplafond.

Door het vaststellen van een omzetplafond maken we afspraken met zorgaanbieders over:

 • Het aantal behandelingen
 • De prijs per behandeling
 • De totale kosten van zorg per jaar

Het is aan de zorgaanbieder om dit budget over het jaar te verdelen.

Voor welke zorg geldt het omzetplafond?

Het vaststellen van een omzetplafond gebeurt bij:

 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
 • GGZ-instellingen

Wat betekent het omzetplafond voor jou?

We blijven het hele jaar in gesprek met zorgaanbieders. Daarnaast houden we in de gaten hoeveel kosten ze bij ons in rekening brengen. Ook maken we afspraken met de Zorgaanbieder over de zogenaamde doorleverplicht. Door deze doorleverplicht wordt u meestal alsnog geholpen. Indien dit niet het geval is, hebben wij een toelichting opgenomen in de zorgzoeker en kunt u contact opnemen met onze zorgadviseurs.