Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

​Zorgplicht​

​​Ditzo heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een zorgplicht. Dat wil zeggen dat je erop kunt rekenen dat je voldoende zorg hebt op het moment dat je dit nodig hebt. Hiervoor kopen wij zorg in. Daarvoor maken wij afspraken met zorgverleners. Zorg die wij van tevoren hebben ingekocht noemen wij gecontracteerde zorg.

​Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

De zorgverzekering van Ditzo is een combinatiepolis. Hierbij mag je dus zelf bepalen naar welke zorgverlener je gaat. Wij maken met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs. Je krijgt de zorgkosten volledig vergoed bij gecontracteerde zorgverleners en het door ons vastgestelde maximale tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

Wij maken afspraken met zorgverleners over kwaliteit en prijs. Wij willen zorgverleners van onvoldoende kwaliteit of zorgverleners die geen afspraken met ons willen maken niet belonen door meer te vergoeden. Wij contracteren nog steeds alle ziekenhuizen en huisartsen, en een hoog percentage fysiotherapeuten en apothekers.

Wij maken afspraken met zorgverleners voor:

  • Ziekenhuiszorg (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra)
  • Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, dieetadvisering, ergotherapie & huidtherapie)
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Geboortezorg
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer
  • Verpleging en verzorging
​Wil je weten met welke zorgverleners wij een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker.

 

Normen kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Wil je meer weten over de normen die Ditzo aanhoudt als het gaat om kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg? Bekijk dan onze kwaliteitsnormen.

Omzetplafonds

Overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een beheerste kostenontwikkeling van de zorg in Nederland. Eén van de maatregelen hiervoor is het werken met een omzetplafond bij met name ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en GGZ-instellingen. Door middel van het vaststellen van een omzetplafond worden afspraken tussen de instelling en de zorgverzekeraar gemaakt over het aantal behandelingen en de daarbij behorende zorgkosten per jaar. Het is aan de zorginstelling om dit budget gelijkmatig over het jaar te verdelen.

Door het instellen van een jaarlijks budget kan het gebeuren dat sommige instellingen gedurende het jaar hun omzetplafond bereiken. In die gevallen is en blijft de cruciale zorg voor verzekerden van Ditzo gegarandeerd (dit wil zeggen ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisisopvang GGZ) en ook de zorg voor onze verzekerden die bij die zorginstelling al in behandeling zijn. Maar het kan wel gebeuren dat de zorginstelling nieuwe verzekerden later dan gewenst kan behandelen. Je kan ook naar een andere zorginstelling om alsnog snel geholpen te worden. Wanneer dit het geval is, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met een van onze zorgadviseurs, zodat wij je kunnen adviseren of bemiddelen bij deze of een andere zorginstelling.