Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Zorgplicht​

​​Ditzo heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een zorgplicht. Dat wil zeggen dat je erop kunt rekenen dat je voldoende zorg hebt op het moment dat je dit nodig hebt. Hiervoor kopen wij zorg in. Daarvoor maken wij afspraken met zorgverleners. Zorg die wij van tevoren hebben ingekocht noemen wij gecontracteerde zorg.

​Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Vrije Keuze

Met de Vrije Keuze Basisverzekering kies je zelf naar welke zorgverlener je gaat. Kies je voor een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je de rekening 100% vergoed. Ook bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijg je een ruime vergoeding. We vergoeden dan 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij de Vrije Keuze Basisverzekering.

Goede Keuze

Ook met de Goede Keuze Basisverzekering kies je zelf naar welke zorgverlener je gaat. Ditzo Goede Keuze vergoedt bij zorgverleners zonder contract maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Wil je een volledige vergoeding? Kies dan voor een zorgverlener met contract. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij de Goede Keuze Basisverzekering.

Wij maken afspraken met zorgverleners over kwaliteit en prijs. Wij willen zorgverleners van onvoldoende kwaliteit of zorgverleners die geen afspraken met ons willen maken niet belonen door meer te vergoeden. Wij contracteren nog steeds alle ziekenhuizen en huisartsen, en een hoog percentage fysiotherapeuten en apothekers.

Wij maken afspraken met zorgverleners voor:

 • Ziekenhuiszorg (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra)
 • Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, dieetadvisering, ergotherapie & huidtherapie)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Geboortezorg
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer
 • Verpleging en verzorging
​Wil je weten met welke zorgverleners wij een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker.

 

Normen kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Wil je meer weten over de normen die Ditzo aanhoudt als het gaat om kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg? Bekijk dan onze kwaliteitsnormen.

Omzetplafond

Wat is een omzetplafond en hoe werkt het?

Het is aan de overheid, zorgaanbieders en ons om de kosten van zorg te beheersen. Dit is nodig om de zorgpremie betaalbaar te houden. Hoe we dit doen? Met sommige gecontracteerde zorgaanbieders spreken we af hoeveel geld ze krijgen om zorg te verlenen. Dit heet een omzetplafond.

Door het vaststellen van een omzetplafond maken we afspraken met zorgaanbieders over:

 • Het aantal behandelingen
 • De prijs per behandeling
 • De kosten van zorg per jaar

Het is aan de zorgaanbieder om dit budget over het jaar te verdelen.

Voor welke zorg geldt het omzetplafond?

Het vaststellen van een omzetplafond gebeurt bij:

 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
 • GGZ-instellingen

Wat betekent het omzetplafond voor jou?

We blijven het hele jaar in gesprek met zorgaanbieders. Daarnaast houden we in de gaten hoeveel geld ze bij ons in rekening brengen. Ook spreken we een zogenaamde doorleverplicht af. Door deze doorleverplicht wordt je alsnog geholpen. Ook als de zorgaanbieder daarvoor geen vergoeding ontvangt, of vergoed wordt tegen een lager tarief. Je merkt hierdoor als verzekerde niets van de afspraken die we maken met zorgaanbieders.

Kan de zorgaanbieder je niet kan behandelen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze zorgadviseurs.